Pregled naših usluga

Diateh sys je inovacijski odijel tvrtke Diateh doo. Naša glavna dijelatnost je izrada i implementacija automatiziranih sustava.

Slobodno nam se obratite za dodatne informacije.

Rezanje ploča do 20mm veličine 3000 x 1500 cijena ovisi o kompleksnosti reza, vrsti materijala i debljini materijala

Cijena : 1 EUR promotivna cijena

Cijena: 0.5-2kn / gramu ovisno o dizajnu i vrsti materijala

Cijena : 1 radni sat : 380kn + PDV

Cijena: cijena izrada prizemnih objekata

Veličine 100m2 iznosi oko 8 000 EUR . Na cijenu još utječe kompleksnost dizajna i količina materijala

Cijena; redovni servis printera je 300kn + PDV